Een rekenmachine en eurobiljetten op een witte achtergrond voor de berekening van de cashflow.

Hoe bereken je cashflow?

Cashflow berekenen

Het berekenen van cashflow vereist het analyseren van de financiële overzichten van een bedrijf, zoals de winst- en verliesrekening en de kasstroomoverzichten. Hieronder volgt een stapsgewijze uitleg van de formule voor het berekenen van cashflow:

 1. Begin met de netto-inkomsten:
  dit zijn de totale inkomsten minus alle kosten en belastingen.
 2. Tel niet-cashflow terug:
  voeg niet-cashflow toe die eerder waren afgetrokken, zoals afschrijvingen.
 3. Voeg veranderingen in werkkapitaal toe:
  pas indien nodig aan voor eventuele veranderingen in werkkapitaal, zoals voorraadniveaus of ontvangen/te betalen rekeningen.
 4. Tel kapitaaluitgaven toe:
  voeg alle uitgaven toe die zijn gedaan om activa te kopen of te verbeteren.
 5. Trek kapitaalontvangsten af:
  trek eventuele ontvangsten af die zijn gegenereerd door het verkopen of liquideren van activa.
 6. Het resultaat is de netto kasstroom.

Voorbeeldberekening met echte gegevens

Laten we eens kijken naar een voorbeeldberekening met echte gegevens om de formule voor het berekenen van cashflow beter te begrijpen:

Netto-inkomsten: €100.000
Afschrijvingen: €20.000
Verandering in werkkapitaal: €10.000
Kapitaaluitgaven: €30.000
Kapitaalontvangsten: €5.000

Netto cashflow = €100.000 + €20.000 + €10.000 + €30.000 – €5.000 = €155.000

In dit voorbeeld is de netto cashflow €155.000.

Share your love for Benelux Buy Black