Een computertoetsenbord ontworpen met een cashflow-thema.

Wat is cashflow? Het belang van cashflow voor uw onderneming

Als beginnende ondernemer kan het begrip cashflow wellicht complex overkomen, maar dit hoeft niet zo te zijn. In deze blogpost leggen we uit wat cashflow precies is en geven we een eenvoudige uitleg over hoe je het kunt berekenen.
Daarnaast leggen we uit waarom cashflow zo belangrijk is voor het succes van uw onderneming.

Wat is cashflow? Simpel Uitgelegt

Cashflow verwijst naar de geldstroom die in en uit een bedrijf of organisatie gaat.
Het is een belangrijke financiële indicator die de liquiditeit van een bedrijf laat zien.

Waarom is cashflow belangrijk voor uw onderneming?

De effectieve beheersing van uw cashflow zorgt ervoor dat u altijd voldoende geld heeft om de lopende kosten, zoals salarissen en leveranciers, te betalen.
Hierdoor vergroot u de stabiliteit en overlevingskansen van uw bedrijf.

Cashflow is essentieel voor het succes van elke onderneming om verschillende redenen:

 • Liquiditeit:
  Cashflow zorgt voor de liquiditeit die nodig is om aan lopende financiële verplichtingen te voldoen, zoals het betalen van leveranciers, medewerkers en andere operationele kosten.
 • Investeringen:
  Positieve cashflow stelt een bedrijf in staat om te investeren in nieuwe projecten, apparatuur of technologieën zonder dat er externe financiering nodig is.
 • Groei:
  Het hebben van voldoende cashflow kan een bedrijf helpen om te groeien en uit te breiden, bijvoorbeeld door nieuwe markten te betreden of nieuwe producten te ontwikkelen.
 • Financiële stabiliteit:
  Bedrijven met sterke cashflows zijn vaak financieel stabieler en kunnen economische schommelingen beter weerstaan.
 • Aantrekkelijkheid voor investeerders:
  Bedrijven met consistente en gezonde cashflows kunnen aantrekkelijker zijn voor investeerders en leningverstrekkers.

Soorten Cashflow

Er zijn drie soorten cashflow: operationele, investerings- en financieringscashflows.

 • Operationele cashflow:
  Dit is de cashflow die voortkomt uit de kernactiviteiten van het bedrijf, zoals de verkoop van goederen of diensten.
  Het geeft een beeld van hoeveel geld het bedrijf genereert uit zijn reguliere bedrijfsactiviteiten.
 • Investeringscashflow:
  Dit betreft de cashflow gerelateerd aan de investeringen van een bedrijf.
  Dit omvat geld dat wordt uitgegeven voor het kopen van activa (zoals machines of onroerend goed) en geld dat wordt verdiend door de verkoop van deze activa.
 • Financieringscashflow:
  Dit gaat over de cashflow die te maken heeft met de financiële activiteiten van het bedrijf.
  Dit omvat geld dat wordt opgehaald door het aantrekken van leningen of het uitgeven van aandelen, evenals geld dat wordt uitgegeven om schulden af te betalen of dividenden aan aandeelhouders te betalen.

Elk van deze soorten cashflows biedt belangrijke informatie over verschillende aspecten van de financiële gezondheid van een bedrijf.

Positieve vs. Negatieve Cashflow

Positieve cashflow betekent dat er meer geld uw bedrijf binnenkomt dan dat er uitgaat. Dit is ideaal omdat het betekent dat uw bedrijf winstgevend is.

Negatieve cashflow betekent dat er meer geld uit uw bedrijf gaat dan dat er binnenkomt. Dit kan een teken zijn dat uw bedrijf in de problemen zit, tenzij het te wijten is aan grote eenmalige uitgaven of investeringen.

Hoe Bereken Je Cashflow

Het berekenen van de cashflow kan op verschillende manieren, afhankelijk van welk aspect van de cashflow je wilt onderzoeken. Hier zijn enkele basisberekeningen:

 • Operationele Cashflow:
  Dit wordt meestal berekend door de netto-inkomsten te nemen (winst na belasting) en daar niet-kasuitgaven (zoals afschrijvingen en amortisaties) bij op te tellen of daar kasuitgaven (zoals veranderingen in werkkapitaal) van af te trekken.
 • Investeringscashflow:
  Dit kan worden berekend door alle uitgaven voor kapitaalinvesteringen (zoals het kopen van apparatuur of gebouwen) af te trekken van de inkomsten gegenereerd door de verkoop van dergelijke investeringen.
 • Financieringscashflow:
  Dit wordt berekend door het geld opgeteld dat is ontvangen van het uitgeven van aandelen of het aangaan van schulden, en het geld afgetrokken dat is gebruikt om dividenden te betalen, schulden af te betalen of aandelen terug te kopen.

De totale cashflow is dan de som van de operationele cashflow, investeringscashflow en financieringscashflow.

Tips om Cashflow te Verbeteren

Het verbeteren van de cashflow is vaak een focuspunt voor bedrijven. Hier zijn enkele tips om je cashflow te verbeteren:

 • Versnel de inning van vorderingen:
  Probeer sneller betalingen te ontvangen door bijvoorbeeld kortingen voor vroege betaling aan te bieden of strengere betalingsvoorwaarden te hanteren.
 • Vertraag betalingen:
  Zolang het de relatie met de leverancier niet schaadt, kan het nuttig zijn om betalingen zo lang mogelijk uit te stellen om de cashflow te verbeteren.
 • Verminder voorraden:
  Door voorraadbeheer te optimaliseren, kun je voorkomen dat geld vastzit in onverkochte goederen.
 • Verhoog verkoopprijzen:
  Als de marktomstandigheden het toelaten, kan het verhogen van prijzen leiden tot een hogere cashflow.
 • Verminder kosten:
  Door operationele efficiëntie te verbeteren en onnodige uitgaven te verminderen, kun je de cashflow verbeteren.
 • Herfinancier schulden:
  Als je hoge rentebetalingen hebt, kan het herfinancieren van schulden tegen een lagere rente de cashflow verbeteren.

Elk van deze strategieën moet zorgvuldig worden overwogen en afgestemd worden op de specifieke behoeften en omstandigheden van je bedrijf.

Conclusie

Cashflow, of kasstroom, is een cruciale indicator van de financiële gezondheid van een bedrijf. Het omvat geldstromen van operationele activiteiten, investeringsactiviteiten en financieringsactiviteiten.

Een positieve cashflow duidt op een overschot aan inkomsten boven uitgaven, wat essentieel is voor groei, investering, schuldaflossing, en het opbouwen van een financiële buffer.
Een negatieve cashflow daarentegen kan duiden op hogere uitgaven dan inkomsten, wat op de lange termijn tot financiële problemen kan leiden.

Het verbeteren van de cashflow kan worden bereikt door snellere inning van vorderingen, het vertragen van betalingen, het verminderen van voorraden, het verhogen van verkoopprijzen, het verminderen van kosten en het herfinancieren van schulden.

Het monitoren en beheren van cashflow is een essentiële taak voor elk bedrijf om zijn financiële stabiliteit en groeipotentieel te waarborgen.

Share your love for Benelux Buy Black