Overzicht Bedrijfsvormen in België

Het starten van een bedrijf in België kan op verschillende manieren, afhankelijk van de soort bedrijf dat je wilt opzetten. Hier is een kort overzicht van de verschillende bedrijfsvormen die beschikbaar zijn in België.

Eenmanszaak

Dit is de eenvoudigste vorm van ondernemen waarbij er geen onderscheid is tussen het persoonlijk vermogen van de ondernemer en het vermogen van de zaak. De ondernemer is persoonlijk aansprakelijk voor eventuele schulden.

Vennootschap Onder Firma (VOF)

Een VOF is een vennootschap van twee of meer personen, bekend als vennoten, die aansprakelijk zijn voor de schulden van de vennootschap.

Commanditaire Vennootschap (CommV)

Dit is een vennootschap met één of meerdere stille vennoten die enkel bijdragen met vermogen en één of meerdere beherende vennoten die het bedrijf leiden. De stille vennoten zijn beperkt aansprakelijk, terwijl de beherende vennoten onbeperkt aansprakelijk zijn.

Besloten Vennootschap (BV)

Een BV is een vennootschap met een beperkte aansprakelijkheid waarbij het vermogen in aandelen is verdeeld. De aandelen zijn niet vrij overdraagbaar, daardoor blijft de controle binnen een beperkte groep.

Naamloze Vennootschap (NV)

Dit is een vennootschap waarvan het kapitaal verdeeld is in aandelen die vrij overdraagbaar zijn. De aandeelhouders zijn beperkt aansprakelijk en de leiding is in handen van een bestuursorgaan.

Coöperatieve Vennootschap (CV)

Dit is een vennootschap waarbij de vennoten het aantal en de inbreng kunnen variëren. Er zijn coöperatieve vennootschappen met beperkte en onbeperkte aansprakelijkheid.

Vereniging zonder winstoogmerk (VZW)

Dit is een vereniging die geen winst mag uitkeren aan haar leden. Het doel is meestal sociaal, cultureel of filantropisch.

Internationale vereniging zonder winstoogmerk (IVZW)

Net als een VZW, maar dan met een internationaal doel.

Stichting van openbaar nut (SON)

Dit is een entiteit opgericht door één of meer personen die besluiten om hun goederen te besteden aan een gezamenlijk doel. Het heeft geen leden en kan geen winst uitkeren.

Economisch Samenwerkingsverband (ESV)

Dit is een samenwerkingsverband tussen verschillende ondernemingen met als doel bepaalde economische voordelen te realiseren.

Het kiezen van de juiste bedrijfsvorm is essentieel voor het succes van je bedrijf. Het bepaalt onder andere de aansprakelijkheid, belastingverplichtingen en de mogelijkheden voor groei en uitbreiding. Overweeg daarom zorgvuldig welke bedrijfsvorm het beste bij je past voordat je een bedrijf in België start.

Share your love for Benelux Buy Black